เก็บรัก เก็บเอาไว้ ไม่เป็นไร เธอไม่รัก ฮืม..
ไม่เป็นไร ฉันให้เธอ
เก็บฟ้า เก็บความฝัน เวลาที่ฟ้าหม่นหมอง ฮืม..
อยากให้เธอ เก็บไว้

รู้ดี ว่าเธอยังรักใคร รู้ดีว่าเราต้องเสียใจ
ไม่เป็นไร สุขใจได้รักเธอ ฮืม..

เพราะนี่เป็นทุกอย่าง จากหัวใจให้เธอ
ฉันคงทำได้แค่เพียง ยังรักเธอก็เท่านั้น

ไม่ใช่คนพิเศษของเธอ ฉันเข้าใจ
ขอแค่เพียงได้รักเธอ ก็คงเพียงพอ

เพราะนี่เป็นทุกอย่าง จากหัวใจให้เธอ
ฉันคงทำได้แค่เพียง ยังรักเธอก็เท่านั้น

ไม่ใช่คนพิเศษของเธอ ฉันเข้าใจ
ขอแค่เพียงได้รักเธอ ก็คงเพียงพอ

ปล่อยมือ จากกันไป แล้วเธอคงไปกับเขา ฮืม..
ไม่เป็นไร ฉันเข้าใจ
เก็บรัก เก็บเอาไว้ วันไหนที่เธอผิดหวัง ฮืม..
จะรักษาหัวใจ

เพราะนี่เป็นทุกอย่าง จากหัวใจให้เธอ
ฉันคงทำได้แค่เพียง ยังรักเธอก็เท่านั้น

ไม่ใช่คนพิเศษของเธอ ฉันเข้าใจ
ขอแค่เพียงได้รักเธอ ก็คงเพียงพอ

ก็คงเพียงพอ

Comment

Comment:

Tweet